Ceremonia Kathina

06 lipiec 2015.

204
com_content.article
(5 razy zagłosowano, średnia ocena 4.80 na 5)
Ceremonia Kathina4.80 out of 50 based on 5 voters.


Na zakończenie trzymiesięcznego buddyjskiego postu (mniej więcej od połowy października do listopada), we wszystkich świątyniach kraju odbywa się doroczna ceremonia Kathina (Thot Kathin). Podczas tej ceremonii mnichom przekazane są nowe szaty. Stanowi ona też okazję do zdobycia zasług (tam bun) oraz okazania mnichom wdzięczności.

Bangkok | Na zakończenie trzymiesięcznego buddyjskiego postu, we wszystkich świątyniach kraju od-bywa się doroczna ceremonia Kathina
Bangkok | Na zakończenie trzymiesięcznego buddyjskiego postu we wszystkich świątyniach kraju odbywa się doroczna ceremonia Kathina (by tierecke )

"Drewniane ramy"

Kathina, wyraz pochodzący z języka pali, oznacza dosłownie „drewniane ramy”. Dawniej mnisi używali ich do szycia swoich szat. Pierwotnie Budda pozwolił swoim mnichom tylko na korzystanie z odzieży osób zmarłych, która nigdy więcej nie byłaby używana.

Mnisi mieli prowadzić proste życie i pamiętać jedynie o podstawowym celu odzienia: ochronie przed słońcem, chłodem i owadami.

Nie łatwo było jednak znaleźć ubranie, którego nikt nie potrzebuje, zwłaszcza że buddyjskich mnichów wciąż przybywało. Poza tym trudno było ze znalezionych elementów odzieży uszyć mnisią szatę. Ludzie widząc ten problem chcieli ofiarować mnichom habity. Tak więc Budda zezwolił na przyjmowanie szat podczas ceremonii Kathina.

Ceremonia Kathina składa się z barwnej procesji, w której tancerze i tancerki udają się do świątyni, a za nimi podążają ci, którzy niosą prezenty dla mnichów.

Przekazywanie szat

Przekazanie darów odbywa się w milczeniu, a zebrani klękają przed siedzącymi w szeregu mnichami. Dla prawidłowego przebiegu ceremonii w klasztorze musi znajdować się co najmniej pięciu mnichów.

Ofiarodawca oświadcza, że przekazuje prawdziwe szaty Kathin. Przewodniczący ceremonii ogłasza to zgromadzonym i odczytuje odpowiednią regułę zakonu, zgromadzeni odpowiadają na to: „sadhu” – „tak jest”. Ofiarodawca pokazuje potem szaty, a mnisi wypowiadają teksty rytualnych modlitw.

Następnie zostają przekazane inne dary, np.: elementy odzieży, puszki na jałmużnę, brzytwy, igły, szarfy czy sita. Mnisi wypowiadają rytualne teksty, a ofiarodawca przelewa wodę, jako ofiarę napoju, z jednego naczynia do drugiego. Tym kończy się religijna część ceremonii i przychodzi czas na dalsze uroczystości, organizowane są zabawy i wyścigi łodzi.

Bangkok | Podczas ceremonii Kathina, mnisi otrzymują nowe szaty
Bangkok | Podczas ceremonii Kathina mnisi otrzymują nowe szaty (by decadence )

Istnieją dwie formy ceremonii Kathina:

  • Ceremonia królewska, podczas której król albo członek domu królewskiego przekazuje dary i szaty; odbywa się to wyłącznie w świątyniach, które znajdują się pod patronatem rodziny królewskiej. Ceremonia połączona jest często z królewską procesją barek.
  • Ceremonia powszechna, która odbywa się w innych świątyniach i jest nieco mniej uroczysta.

Ceremonia Chun Kathin

Ceremonia Chun Kathin jest specjalną formą, która zwykle odprawiana jest w ostatnim dniu okresu Kathina. Przeznaczone do przekazania mnichom szaty muszą przejść cały proces wytwarzania od zbierania bawełny, przędzenia nici, tkania płótna, krojenia i szycia, jak również farbowania materiału na żółto-pomarańczowy kolor. Ten czasochłonny proces trwa 24 godziny i wymaga wielu pomocników. Okrycie zostaje ostatecznie sprezentowane w taki sam sposób, jak zwykłe szaty.

Bangkok | Wyraz Kathina w dosłownym tłumaczeniu oznacza „drewniane ramy”
Bangkok | Wyraz kathina w dosłownym tłumaczeniu oznacza „drewniane ramy” (by tanvach )